Visie

Onze visie is dat de kosmos, het geheel, een creatie van Vader/Moeder/God/Bron is. Naast Creator is Bron ook de drijvende kracht achter alles wat is. Bron heeft ook ons mensen geschapen. Naar Zijn evenbeeld. Omdat wij Zijn creatie zijn en naar Zijn evenbeeld geschapen, hebben wij, goddelijke wezens ook die drijvende en scheppende kracht in ons. Wij zelf kunnen door middel van onze gedachten en gevoelens creëren. Onze gedachten en emoties beïnvloeden ons energieveld (aura). Het energieveld trekt de ervaringen aan.

Missie

Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te helpen de verbinding met hun ware zelf te maken. In de verbinding met je ware zelf kun je het maximale uit je potentieel halen. Op die manier kun je optimaal groeien in je mens-zijn en ervan genieten.

Visie op begeleiding

Wij verhogen dagelijks onze trillingsfrequentie naar Licht en Liefde. Daardoor kunnen we het steeds meer uitdragen. We onderkennen dat beperkende gedachten en overtuigingen de mens onderdrukken en hem klein houden. Hier bewust van worden en het overdragen aan de Bron maakt energie vrij die we kunnen benutten om weer in onze kracht te staan. Het Licht van Sophia helpt ons het duistere zichtbaar te maken. Door bewust te worden van onze schaduwkanten en deze toe te staan te mogen bestaan, komen we in balans en kunnen we objectiever naar de situatie kijken. Met het open staan voor het Goddelijk Licht en de Goddelijke Liefde van Bron, deze te ontvangen en te integreren, veranderen we onze eigen trillingsfrequentie en daarmee onze realiteit. Iedereen kan het (leren), maar soms als een situatie te lang duurt, kan het zinvol zijn ondersteunende hulp in te schakelen om vanuit een totaal ander invalshoek je perceptie te veranderen.

Onze visie is dat je er helemaal mag zijn zoals je bent. Wij begeleiden je om steeds meer je volledige potentieel te gaan benutten en achter te laten wat dat in de weg zit.

Laat een reactie achter